สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

สำนักงานสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Society)


Address :
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ  
Tel :  02- 716 6043, 087-830-9306
Fax : 0-2716-6044
E-mail : info@thaiathero.org  


ข่าวอื่นๆ ติดต่อเรา
  • สำนักงานสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Society)