สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯข่าวอื่นๆ กิจกรรมสมาคมฯ
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
  • คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
  • งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559