สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559

Download:


งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผุ้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม 10310
โทร 0-2716-6043, 087-830-9306
โทรสาร 0-2716-6044

ข่าวอื่นๆ กิจกรรมสมาคมฯ
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
  • คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559
  • [ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
  • งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559