สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 16
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 15 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559
คู่มือแนวทางเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ.2559 2016 RCPT Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Therapy of Dyslipidemia for Atherosclerotic Cardiovascular Disease Prevention
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 15 ปี 2559 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 15 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
ประกาศแต่งตั้งกรรมการ2559-2561
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
งานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 18 กรกฏาคม 2557 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพ

1 - 10 of 31 Prev < | 1 2 3 4 | > Next