สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย (Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society)

Search: thaiathero.org
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย :: Thai Atherosclerosis Societysclerosis Society


Link

Features

แนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

ลงทะเบียน
ยกเลิก

งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 13
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจาปี 2558 ครั้งที่ 13 ศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มกราคม 2558
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
วาระการปฎิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ 2557-2559
Newsletter: 9th APSAVD Congress & 16th EMW Symposium: Please Mark Your Diary
9th APSAVD Congress & 16th EMW Symposium: Please Mark Your Diary
การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 12
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจาปี 2557 ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้า กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เลขที่ 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 5 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม 10310 โทร.08-7830-9306 โทรสาร 0-2716-6044
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี 2556 ครั้งที่ 11 (ศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2556)
การประชุมวิชาการกลางปี 2556 ครั้งที่ 11 ศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2556 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 (วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556)
การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ที่ สหด.20/2555 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2557 ดังรายนามต่อไปนี้
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการและรับการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายและพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาการเข้าถึงบริการและรับการรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเครือข่ายและพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดี กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการกลางปี 2555 ครั้งที่ 10 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์
กำหนดการพิธีเปิดงาน 'ครบรอบ 10 ปี สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย'
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์

11 - 20 of 31 < Prev | 1 2 3 4 | > Next