โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยใหม่ของคนไทย

เมื่อไทยกำลังเข้าใกล้โรคภัยใหม่ คือ
โรคหลอดเลือดหัวใจ
ด้วยการจราจรที่ติดขัด
ด้วยปัญหาชีวิตสารพัด
ด้วยการรับประทานอาหารทอด
อาหารที่มีไขมันสูง อาหารจานด่วน
ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ

โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยใหม่ของคนไทย

โรคหลอดเลือดหัวใจ
       โรคภัยใหม่ของคนไทย จึงก้าวออกมาเป็นแนวหน้าของสาเหตุ การตายของคนไทย ปัจจุบันคนไทยตายด้วยโรคหัวใจเป็นอันดับหนึ่ง 
 
หัวใจพิบัติ
ภาวะที่หลอดเลือดหัวใจตีบเกิดตันทันที มันจะเป็นในผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่ มีความดันโลหิตสูง เป็นเบาหวาน มีความเครียดเป็นประจำ ทำเวลาสบายๆ ผ่อนคลายความเครียดไม่ได้ และขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

หัวใจพิบัติป้องกันได้

  • ด้วยการไม่สูบบุหรี่
  • หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงและไขมันอิ่มตัว
  • รับประทานผลไม้และผักสดเป็นประจำ
  • ออกกำลังทุกวัน
  • มีความเครียดต้องผ่อนคลาย

เหตุปัจจัยของโรคหลอดเลือดหัวใจ
       โดยเรียนรู้ปัจจัยการศึกษาหัวใจของแฟรมมิงแฮม พบว่าในคนปกติหนึ่งพันคน จะมี 20 คน ที่อาจเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ (คิดเป็นมาตรฐาน 1) แต่ถ้ามีปัจจัยสำคัญ คือ

  • ความดันโลหิตสูง โอกาสที่เพิ่มเป็น 2.3 เท่า (เป็น 50 คนต่อพัน)
  • ร่วมกับโคเลสเตอรอลสูง โอกาสเพิ่มเป็นอีก 4.5 เท่า (เป็น 200 คนต่อพัน)
  • ร่วมกับเบาหวาน เพิ่มอีก 1.5 เท่า (เป็น 300 คนต่อพัน)
  • และหัวใจโตเพิ่มอีก 1.5 เท่า (เป็น 480 คนต่อพัน)
  • ถ้าสูบบุหรี่ด้วยเพิ่มอีก 1.4 เท่า (เป็น 630 คนต่อพัน)
โรคหลอดเลือดหัวใจ ภัยใหม่ของคนไทย
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044