ประกาศจากสมาคมฯ

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ติดต่อสอบถาม 0-2716-6043, 087-830-9306
...

นายกสมาคมฯ

ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

ข่าวสาร/กิจกรรมสมาคม

23.12.2022

ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต...

13.12.2022

[video] ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิง...

30.08.2022

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)...

09.06.2022

[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ ...

28.12.2021

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ สแกน QR Code เพื่อร่วมลงทะเบ...

24.06.2021

งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ไม่จำกัดจำนวน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชม โดยสแกน QR Code ช่องทางเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนภายใน 9 กรกฎาคม 2564...

15.12.2020

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

30.06.2020

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ...

03.03.2020

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายนาม...

03.03.2020

คณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2563-2565

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 ดังรายนาม...

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044