ข่าวสาร/กิจกรรมสมาคม

05.04.2024

สารจากนายกสมาคมฯ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วารีแสงทิพย์ นายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2567-2569...

14.03.2024

ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2567-2569

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย มีวาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567-2569 ดังรายนาม...

05.03.2024

7 วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปี 2567 ครั้งที่ 22 (26 มกราคม 2567)

7 หัวข้อบรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society วันศุกร์ที่ 26 มกราค...

30.11.2023

[Gallery] ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

[Gallery] สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม ...

16.08.2023

วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

6 หัวข้อบรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค...

23.05.2023

เรื่อง เชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566

หนังสือเชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนน...

10.05.2023

[Gallery] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ...

23.12.2022

ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต...

13.12.2022

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิง...

30.08.2022

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)...

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044