งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ สแกน QR Code เพื่อร่วมลงทะเบียน เข้ากลุ่ม

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
การเข้าร่วม
  • สแกน QR Code เพื่อร่วมลงทะเบียน เข้ากลุ่ม
  • หรือ คลิกลิงค์ facebook.com/groups/webina1234
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044