การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 
 
โดย สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสแกนคิวอาร์โค๊ดเท่านั้น 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 
ลงทะเบียนฟรี สำหรับสมาชิกสมาคม 
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (บุคลากรทางการแพทย์) ท่านละ 600 บาท
 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดย scan QR Code ในโปสเตอร์การประชุม หรือลิ้งค์
เท่านั้น 
การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
 

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044