ประกาศจากสมาคมฯ

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 ติดต่อสอบถาม 0-2716-6043, 087-830-9306
...

นายกสมาคมฯ

ศ.คลินิก นายแพทย์ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์

ข่าวสาร/กิจกรรมสมาคม

30.11.2023

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะสุโกศล...

16.08.2023

วิดีโอ บรรยายวิชาการ : งานการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

6 หัวข้อบรรยายวิชาการ ในการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค...

23.05.2023

เรื่อง เชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566

หนังสือเชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนน...

10.05.2023

[Gallery] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ...

23.12.2022

ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย ขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต...

13.12.2022

ประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิง...

30.08.2022

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)...

09.06.2022

[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ ...

28.12.2021

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565

งานประชุมวิชาการปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ สแกน QR Code เพื่อร่วมลงทะเบ...

24.06.2021

งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ไม่จำกัดจำนวน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชม โดยสแกน QR Code ช่องทางเดียวเท่านั้น ลงทะเบียนภายใน 9 กรกฎาคม 2564...

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044