[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้อง Infinity 1-2
โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
 งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้อง Infinity 1-2 
โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
 
 
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 17

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044