[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน
คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน
คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
 
 
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
 

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044