[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้อง Infinity 1-2
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้อง Infinity 1-2 
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ


ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 
ค่าลงทะเบียน 600 บาท (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ)
จำกัดจำนวนผู้เข้าฟังในห้องประชุม 100 ท่าน
 
หรือรับชมการประชุมออนไลน์ได้ไม่จำกัดจำนวน ผ่านทาง Facebook live ลงทะเบียนได้ที่ https://www.facebook.com/groups/2599869790277407/?ref=share

 
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
 
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
 
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563
[ประมวลภาพ] งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2563

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044