งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564
 
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้อง Infinity 1-2 
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
 
 
ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ 
ค่าลงทะเบียน 600 บาท (สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ)
จำกัดจำนวนผู้เข้าฟังในห้องประชุม 100 ท่าน
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044