งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564

ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชม โดยสแกน QR Code ช่องทางเดียวเท่านั้น
ลงทะเบียนภายใน 9 กรกฎาคม 2564

งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
ประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live ไม่จำกัดจำนวน
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชม โดยสแกน QR Code ช่องทางเดียวเท่านั้น 
ลงทะเบียนภายใน 9 กรกฎาคม 2564
งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
 
งานประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 19 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044