[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 
ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
ณ ห้อง Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ 
 
โดย สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย 
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสแกนคิวอาร์โค๊ดเท่านั้น 
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 
 
ลงทะเบียนฟรี สำหรับสมาชิกสมาคม 
ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (บุคลากรทางการแพทย์) ท่านละ 600 บาท
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 
[ประมวลภาพ] การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 20 ศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044