นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย

ประกาศสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 
 
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044