เรื่อง เชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566

หนังสือเชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

 
เรื่อง เชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ
 
ด้วยสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:00-15:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ขอเชิญท่านสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตามด้านล่างของจดหมายฉบับนี้และขอความร่วมมือท่านสมาชิกโปรดกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่าน ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
22 พฤษภาคม 2566
เรื่อง เชิญร่วมการประชุมวิชาการกลางปีพ.ศ.2566
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044