งานประชุมวิชาการ กลางปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ กลางปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.00-15.20 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ

งานประชุมวิชาการ กลางปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ กลางปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 8.00-15.20 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ

Emerging Sciences that will change your practice in the realm of Atherosclerosis

ลงทะเบียนร่วมประชุม ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567  
ลงทะเบียน ฟรี สำหรับสมาชิก
ผู้สนใจร่วมประชุม (บุคลากรทางการแพทย์) ท่านละ 1,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม โทร 027166043  087-8309360 
โทรสาร 027166044
email: thai.athero@gmail.com


งานประชุมวิชาการ กลางปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 22 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2567
 
 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044