ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558


วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13
วันพุธที่ 1 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 โรงแรมสุโกศล ฟรีสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการกลางปี 2558 ครั้งที่ 13 วันที่ 1 กรกฏาคม 2558

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044