งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 ณ Infinity 1-2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ

ฟรี สำหรับสมาชิกสมาคมฯ
ค่าลงทะเบียน 500 บาท สำหรับผุ้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม 10310
โทร 0-2716-6043, 087-830-9306
โทรสาร 0-2716-6044


งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559


งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559
งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ปี 2559

ข่าวอื่นๆ

เครือข่าย

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044