ความดันโลหิตต่ำ

พวกที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ 91-100 เป็นประจำ และถือกันว่าความดันโลหิตต่ำนั้น แท้จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดใด ๆ ทั้งสิ้น

พวกที่มีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ 91-100 เป็นประจำ และถือกันว่าความดันโลหิตต่ำนั้น แท้จริงแล้วบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดใด ๆ ทั้งสิ้น ตรงกันข้ามจากสิถิติพยากรณ์ชีพ แสดงให้เห็นว่าบุคคลพวกนี้มีชีวิตยืนยาว และมีสุขภาพเป็นปกติดี ฉะนั้นท่านไม่ควรต้องวิตกกังวลแต่ประการใด เมื่อความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำเป็นประจำ

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044