ความดันโลหิตสูง

เป็นโรคที่แพร่หลายพอสมควรในบ้านเรา จากสถิติพบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มีอายุสั้นกว่าคนที่มีความดันโลหิตปกติ เนื่องจากมักจะมีโรคแทรก เช่น

เป็นโรคที่แพร่หลายพอสมควรในบ้านเรา จากสถิติพบว่าผู้ที่เป็นโรคนี้มีอายุสั้นกว่าคนที่มีความดันโลหิตปกติ เนื่องจากมักจะมีโรคแทรก เช่น โรคหัวใจ โรคเส้นโลหิตในสมองแตกหรืออุดตัน และโรคไต ความดันโลหิตสูงมักพบในผู้สูงอายุ โดยไม่ทราบสาเหตุ บางรายเกิดจากโรคบางอย่าง เช่น โรคไต โรคต่อมหมวกไต ฯลฯ ถ้าได้รับการรักษาถูกต้องและได้ผล ก็จะทำให้ชีวิตยืนยาวเป็นปกติสุขได้เท่ากับคนธรรมดา

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044