รักหัวใจ ใส่ใจดูแล I Love My Heart

\"อีกสิบปีข้างหน้า เราคงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เท่าๆ กับคนอเมริกัน\" !!!!!

20 ปีที่ผ่านมา คนไทยตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจมากขึ้น จาก 16 ต่อแสนคน เป็น 96 ต่อแสนคน แต่คนอเมริกันกลับตาย จากโรคนี้น้อยลงจาก 250 ต่อแสนคน เป็น 120 ต่อแสนคน

       ทั้งนี้เพราะอเมริกันค้นพบปัจจัยที่น่าทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบ-ตัน และเล็งเห็นว่า การรักษาที่ปลายเหตุนั้น สิ้นเปลืองกว่ามากมาย จึงหันกลับมาให้ความรู้ เพื่อให้ประชากรปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมให้ห่างไกลและได้ผลดี เป็นที่น่าพอใจ ตามสถิติที่กล่าวแล้ว

       ถ้าเราไม่ช่วยกันระมัดระวัง ถ้าเยาวชนยังหลงระเริง ละเลยเรื่อง สุขภาพ อีกสิบปีข้างหน้า พวกเราจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ มากกว่าคนอเมริกันได้ เราแข่งกันในด้านอื่น น่าจะดีกว่าแข่งกันตาย เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน

       แม้นความสามารถในการรักษาโรคหัวใจของเราได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว จนถือว่า ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมด้วยสไตล์ตะวันตก แต่อย่าลืมภูมิปัญญาเดิมของเราที่ว่า "กันไว้ดีกว่าแก้" และบัดนี้ อเมริกันก็ดำเนินนโยบายนี้ได้ผลสำเร็จแล้ว
 

มาร่วมดูแลหัวใจดวงน้อยๆ ของคุณให้แข็งแรง
 
อย่าสูบบุหรี่
       ควันบุหรี่มีพิษ ทำให้ตายจากโรคมะเร็งปอด ทรมานจากโรคถุงลมโป่งพอง สูดควันบุหรี่ 1 อัด จะทำให้เกิด อนุมูลอิสระ (อิเลคตรอนไร้คู่) ดูดซึมเข้ากระแสโลหิตมากว่าแสนตัว และเกิดกระบวนการแย่งชิง อิเลคตรอน อย่างต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ คนสูบบุหรี่จะแก่เร็วเพราะ มีการเร่งการสึกหรอ อายุมักจะสั้น "สูบบุหรี่หนึ่งมวน บั่นทอนอายุ 6 นาที"
 
หลีกเลี่ยง หนีอาหาร หวาน เค็ม มัน 
       
กินน้ำตาล กระตุ้นสารอินสุลิน เร่งตะกรันเกาะในหลอดเลือด         
กินอาหารเค็มจัด อุ้มน้ำอาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของหลอด
เลือดตีบ - ตัน, หัวใจโต, อัมพาต และโรคไต         
กินอาหารมันเกินต้องการใช้ ได้ไขมันเป็นตะกรันในหลอดเลือด
 
ออกกำลังทุกๆ วัน
       ถ้าอายุต่ำกว่า 30 ปี ไม่มีโรคหัวใจ ควรจะออกกำลังตามจังหวะที่จะทำให้หายใจเร็วขึ้น ที่เรียกกันว่า ออกกำลังแบบแอโรบิก อย่างน้อย 20 นาที ทุกๆ วัน ผู้อายุควรเริ่มตามกำลังตน แล้วเพิ่มขึ้นตามลำดับ จนเท่าที่ต้องการ เด็กไทยนี้แข็งแรงน้อยลงกว่าเมื่อสิบปีก่อนร้อยละสิบ !!!!

 
คุมความดันโลหิต ถ้าสูง (เกินกว่า 140 / 90)
       ความดันสูงอาจปวดศีรษะ หรือ มึนศีรษะ แต่บางครั้งไม่มีอาการ ควรได้รับการวัดความดันเป็นครั้งคราว มีวิธีลดความดันก่อนการใช้ยา คือ อย่ากินเค็ม อย่าเครียด รู้จักหางานอดิเรกทำ หัดสวดมนต์ ภาวนา และฝึกสมาธิ ให้อภัยคนรอบข้างเป็นหนึ่งทางของทางสบายใจ 
 
โรคหลอดเลือดหัวใจเริ่มได้ตั้งแต่วัยรุ่น ถ้ายังไม่รู้จักเลือกอาหารการกิน
ไม่ออกกำลัง และมัวแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกัน
จงมาช่วยกันดูแลหัวใจของตนเองและ คนที่เรารัก ให้มีสุขภาพดี ปลอดโรค ปลอดภัย
"รักหัวใจ ใส่ใจดูแล"
 
ทำไมหลอดเลือดถึงตีบ - ตัน
เหตุเป็นเพราะ เกิดตะกรัน ขึ้นในหลอดเลือด (รูจึงตีบแคบลง)???
 
       ปัจจัยที่ก่อให้เกิดตะกรันมีหลายประการที่แน่ชัด นั้นมี 3 ประการที่สุดวิสัยจะเปลี่ยนแปลง คือ
1. อายุ - มากขึ้น
2. เพศ - ชาย มากกว่าหญิง
3. กรรมพันธุ์
 
และอีก 10 ประการที่สามารถ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง
1. บุหรี่
2. ความดัน
3. ไขมัน
4. เบาหวาน
5. ไตรกลีเซอไรด์
6. อ้วน
7. บุคลิก "ร" **
8. เครียด
9. น้ำตาล
10. ไม่ออกกำลัง
 
** บุคลิกประเภท "ร" คือ เร่งรัด รีบร้อน เร็วรี่ และ ไร้ความอดทน
มาร่วมกันดูแลหัวใจดวงน้อยๆ ของคุณให้แข็งแรง
 

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044