สุขภาพจะดีต้องมีการออกกำลังกาย

คนสมัยใหม่ต้องตั้งใจออกกำลังกาย
ด้วยปัญญาอันชาญฉลาดและความสามารถในการซื้อหา สังคมปัจจุบันจึงต้องพึ่งพาอาศัย เครื่องผ่อนแรงอย่างแพร่หลาย กิจวัตรประจำวันที่จะต้องออกกำลังจึงลดน้อยลง ร่างกายและหัวใจจึงขาดการฝึกฝน และกล้ามเนื้อทั้งหลาย จึงลดขนาดลง แต่การรับประทานอาหารกลับเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม แต่ไม่ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ร่างกายก็จะเก็บพลังงานไว้ในรูปไขมัน

ดังนั้นคนสมัยนี้ ถ้าอยากจะแข็งแรงและรูปงาม จึงต้องตั้งใจออกกำลังกันจริงๆ

ตัวอย่างการเลือกการออกกำลังกาย
หัวข้อเรื่อง
สำหรับผู้เริ่ม
ออกกำลังกายใหม่
สำหรับผู้ที่เคยออก
กำลังแต่ไม่สม่ำเสมอ
สำหรับผู้ที่ออกกำลัง
อยู่เป็นประจำ
ความประสงค์
ลดปัจจัยเสี่ยง
ของโรค
ต้องการให้ออกกำลัง
ต้องการให้ผล
ส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มชีวิตชีวา
ให้ได้ระดับ
พัฒนาหทัย
กิจกรรม
เดิน 1000 ก้าว
ออกกำลังกาย
ตามจังหวะ
จับกลุ่มฝึกหัด
และพัฒนา
วิ่งเหยาะๆ
จัดกลุ่มออก
กำลังตามถนัด
ขึ้นบันได 4 - 7 ขั้น
ลีลาศ - รำวง
รำมวยจีน
ระดับความแรง
ปานกลาง
ปานกลาง - เต็มที่
เต็มกำลัง
ระดับอัตราชีพจร
40 - 80 %
50 - 65 %
65 - 85 %
แบบแผน
เริ่ม - เร่ง - ชลอ
เริ่ม - เร่ง - ชลอ
เริ่ม - เร่ง -
รุด - ชลอ
ระยะเร่งคงที่
สม่ำเสมอ
ระยะเร่งเพิ่ม
เป็นระยะ
ระยะเวลา
15 - 20 นาที
ต่อเนื่อง
20 - 60 นาท
ีต่อเนื่อง
30 - 60 นาที
ต่อเนื่อง
หรือสะสม
เป็น 30นาทีต่อวัน
ความถี่
5 - 7 วันต่อสัปดาห์
น้อยกว่า 3
วัน / สัปดาห์
3 - 5
วัน / สัปดาห์
และเพิ่มขึ้น 1
วัน / สัปดาห์
คงระดับ
สม่ำเสมอ
การจับชีพจร
ฝึกหัดจับชีพจร
ที่ซอกคอใน
จับชีพจรก่อนและหลัง
จับชีพจรก่อน
และหลัง
10 วินาที
(ข้างลูกกระเดือก)
การออกกำลัง
การออกกำลัง
ระดับอัตราสูงสุดของชีพจร คำนวณได้จากอายุ คือ = 220 - อายุ (ปี)
 
การเลือกการออกกำลัง

       คนที่ยังไม่เคยออกกำลัง, คนที่ออกกำลังเป็นครั้งคราว และคนที่ออกกำลังอยู่แล้วเป็นประจำ จะเลือกการออกกำลังรูปแบบแตกต่างกันออกไป ตามแต่จุดมุ่งหมาย ความสามารถ และความแข็งแรงพื้นฐาน มีหลักเกณฑ์ที่จะเลือกให้.. พอเหมาะ พอดี ถูกวิธี และสม่ำเสมอ จึงจะได้ผลที่ดี

       ดังนั้นควรเลือกชนิดของการออกกำลัง โดยต้องทำเป็นกิจวัตร และเริ่มทีละเล็กทีละน้อย แล้ว ค่อยๆ เพิ่มตามลำดับ เช่น

  • จอดรถให้ไกลออกไปจากทางเดินเข้าสำนักงาน แล้วเดินระยะเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน
  • เดินขึ้นบันได แทนการใช้บันไดเลื่อนหรือลิฟท์
  • การขึ้นบันไดสำหรับหญิงวัยทอง ช่วยเสริมสร้างกระดูกอีกด้วย
ผลของการออกกำลังกาย
       แน่นอนที่สุด การออกกำลังมีผลดีต่อสุขภาพ ทั้งร่างกาย หัวใจ และจิตใจ ทำให้ไม่เกิดโรคร้ายต่างๆ เช่น
  • โรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบตัน
  • ลดความอ้วน
  • ลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด
  • ลดความดันโลหิตสูง
  • ลดอาการท้องผูก
  • และลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044