การออกกำลังหัวใจ

การออกกำลังหัวใจอาจเป็นคำใหม่สำหรับท่าน แต่ถ้าจะพูดแปลเป็นภาอังกฤษ คือ Aerobic Exercise (แอโรบิค เอ็กเซอร์ไซด์) ท่านก็อาจจะรู้จักขึ้นมาทันที การออกกำลังแบบแอโรบิค หรือการออกกำลังตามจังหวะดนตรี เป็นการออกกำลังที่มุ่งส่งเสริมสมรรถภาพของหัวใจและปอดเป็นสำคัญ

       การออกกำลังทำให้ร่างกายแข็งแรง ในทำนองเดียวกันการออกกำลังหัวใจ ก็ทำให้หัวใจแข็งแรงทนทาน และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะรับสภาวะซึ่งกดดันหัวใจได้อย่างแข็งแกร่ง

       การออกกำลังใจ เป็นสิ่งจำเป็นในสภาพชีวิตปัจจุบันของชาวกรุงเป็นอย่างยิ่ง เพราะสภาพแวดล้อมและสภาวะกดดัน ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวกรุง ทำให้จิตใจจะต้องหมกหมุ่นกับปัญหารอบด้าน และหัวใจก็พลอยถูกลืม ถูกทอดทิ้ง เมื่อถึงจุด หัวใจก็จะอ่อนแอ เกินกว่าที่จะรับสภาวะได้ ก็จะตกใจสุดขีด และหยุดเอาดื้อๆ เสีย

       การออกกำลังหัวใจ ส่งเสริมให้หัวใจแข็งแรง เตรียมรับสภาวะตึงเครียด ทุกรูปแบบอย่างภาคภูมิ

       การออกกำลังหัวใจนี้ มิใช่ของยากในคนที่ทำอยุ่เป็นประจำ มาแต่เด็กจนโต แต่สำหรับผู้ที่จะเริ่มต้น จะต้องเข้าใจถึงแบบแผน ขั้นตอน ความพอเหมาะ และความพอดีของการออกกำลังหัวใจ

การออกกำลังหัวใจมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คือ "พอเหมาะ พอดี ถูกต้อง สม่ำเสมอ" 

  • ลักษณะการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย
  • ระยะเวลาที่ออกกำลัง ต้องพอดีกับระดับกระตุ้นหัวใจ
  • ขั้นตอนการออกกำลังที่ถูกต้อง
  • กระทำโดยสม่ำเสมอเป็นประจำทุกๆ วัน
 การออกกำลังหัวใจ จะกระทำได้โดยการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยใช้กล้ามเนื้อชุดใหญ่ชุดเดียวกันทำเป็นจังหวะอย่างสม่ำเสมอ พอเหมาะที่จะกระตุ้นหัวใจให้อยู่ในระดับพอสมควรแก่อายุ โดยใช้อัตราชีพจรเป็นตัวกำหนด ดังตารางที่แสดงไว้นี้

ตารางที่ 1 อัตราชีพจรในอัตราที่เหมาะสม
เมื่อออกกำลังหัวใจตามอายุในคนปกติ

อายุ (ปี)
อัตราชีพจรที่เหมาะสม (ครั้งต่อนาที)
20
118 - 157
25
118 - 155
30
115 - 153
35
114 - 152
40
112 - 150
45
111 - 149
50
109 - 147
55
108 - 145
60
106 - 144
65
105 - 142
70
104 - 140
75
103 - 139

ลักษณะการออกกำลังกับวัย
       การออกกำลังหัวใจ ในวัยต่างๆ จะต้องเลือกแบบ ที่เหมาะสมกับวัย และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล
 
ตาราง 2 ลักษณะของการออกกำลังซึ่งสัมพันธ์กับการออกกำลังหัวใจ

การออกกำลังหัวใจ
ไม่ใช่การออกกำลังหัวใจ
การเดิน
ยิงธนู
การวิ่งเหยาะๆ
ยิงปืน
การวิ่ง
ขับรถแข่ง
การปั่นจักรยาน
ยกน้ำหนัก
สเก็ตล้อ
กอล์ฟ (นั่งรถ)
เต้นรำ
วิ่งเร็ว
กระโดดเชือก
ทุ่มน้ำหนัก
กรรเชียงบก
พุ่งแหลน
ว่ายน้ำ
กระโดดสูง


สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

สมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย Thai Atherosclerosis Society

อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 5 โซนบี 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10320

0-2716-6043, 087-830-9306 0-2716-6044